ŚWIADCZYMY USŁUGĘ PRZECHOWYWANIA OPON ORAZ CAŁYCH KÓŁ. OPŁATA ZA USŁUGĘ OBEJMUJE PRZEGLĄD ORAZ MYCIE KÓŁ.